martes, 30 de agosto de 2011

QUE ÉS LA TERÀPIA DE VIDES PASSADES TVP?

És un mètode sanatiu transpersonal que consisteix en portar a la consciència habitual tot tipus de bloquejos, negativitats, problemes, malestars i limitacions ocultes d'aquesta vida i d'existències anteriors que encara estan per resoldre, i que des de l'ombra del subconscient estan pertorbant la nostra vida actual i són expressades en el moment present a través dels nostres cossos físic, emocional, mental i espiritual.
No és necessari que el pacient cregui amb vides passades o existències anteriors, ni provocar estats hipnòtics, ni tècniques d’inducció.     Mitjançant la regressió, el pacient entra amb l’estat expandit de consciència que és una capacitat natural del ser humà d’estar amb contacte amb la seva ànima o jo superior.
 La TVP és una teràpia de l'ànima perquè els dolors són a l'ànima, i en la seva memòria guarda totes les experiències viscudes en cossos anteriors, la viscuda en el ventre matern, el naixement i la mort, i que per determinades  circumstàncies el nostre conscient no va estar-hi present.
Per l’ànima tot és present, tot és aquí i ara, i per ella tot encara està passant. Per això, de vegades tenim conflictes que no saben resoldre degut a que no som conscients del seu origen, i és perquè la nostra ànima, davant situacions semblants a les viscudes en l’experiència original, es manifesta per mitjà del nostre cos, somatitzant els mateixos símptomes que es van produir llavors i que no es van resoldre.
La finalitat de la TVP és la d’anar a l’experiència on es troba l’origen d’aquestes impressions, tendències, emocions, i treballar-les terapèuticament per poder alliberar aquella energia latent o consciència que es va quedar atrapada i que està condicionant negativament la nostra vida actual.  Aquestes forces del subconscient van ser identificades pels antics Tibetans i Hindús com Samskara o impressions passades i Vasanas o tendències latents.
Tant les impressions com les tendències, són el resultat de conflictes sense resoldre pertanyents a experiències passades que encara romanen gravats en la memòria de la nostra ànima, des d’on condicionen la nostra vida.