viernes, 23 de diciembre de 2011

LA POSSESSIÓ ESPIRITUAL

Encara que ens pugui semblar un mite de l’antiguitat, el fenomen de la possessió espiritual per part de les ànimes desencarnades o perdudes, està reconegut i documentat en totes les religions i en tots els llibres sagrats del món.
El procés natural de l’ànima quan una persona es mort, és desprendre’s del  seu cos físic i tornar a la font de llum Divina.


Les ànimes desencarnades o perdudes són ànimes de persones que han mort i que, per varies raons, la seva ànima en lloc de dirigir-se a la dimensió espiritual o font de llum Divina, es resisteix o s’extravia del seu camí d’origen i queden atrapades en el pla terrenal o nivell físic.
Tot sovint aquestes ànimes estan confoses, desorientades i pateixen, doncs han mort tràgicament de manera sobtada, no han pres consciència de la seva mort  física i no saben o no poden dirigir-se a la font de llum Divina.
Aquestes ànimes desencarnades o perdudes no deixen de ser una forma d’energia, i per determinades circumstàncies poden adossar-se i quedar atrapades al  camp vibratori humà o aura, causant una influència o interferència a la persona a tots nivells del seu ésser.
Normalment, es tracta d’entitats familiars o amistats que es van morir i que encara els uneix forts vincles afectius, però també hi han ànimes oportunistes que s’adossen al camp vibratori  o aura de les persones quan està obert o debilitat.
 
Els factors que ens fan més vulnerables a l’adossament d’ànimes desencarnades o perdudes són:

Experiències traumàtiques, pèrdues de consciència, vincles afectius, intervencions quirúrgiques amb anestèsia, malalties que debiliten el sistema energètic, mals hàbits i addiccions, relacions sexuals sense amor, vulnerabilitat emocional, visites a  hospitals, funeràries o cementiris, factors kàrmics, pactes amb les forces de la foscor, jugar amb el tauler ouija, visitas o consultes a  mèdiums o vidents,  invocació o canalització d’entitats ignorant els riscos que comporta etc.

Els símptomes principals quan es pateixen ànimes adossades són:

Esgotament inexplicat, baixades d’energia sobtades sense explicació, mals sons, pensaments que no els identifiquem com a propis o que no ens pertanyen, sentir veus dins  i a fora del cap, impulsos suïcides, canvis sobtats d’humor o de personalitat, indecisió, atacs d’ansietat sobtats, confusió, obsessions, depressió, pors sense motiu, falta de concentració, llacunes de memòria, conducta impulsiva, personalitat múltiple, atacs psíquics, símptomes físics no explicats, malalties sense eficàcia mèdica etc.

Cap d’aquests símptomes és inequívoc d’adossament, però si en sofreixes varis d’ells podria indicar que has deixat lloc a un hoste no convidat.
La teràpia de possessió espiritual consisteix amb ajudar a les persones que sofreixen aquests símptomes i les seves conseqüències, alhora, ajudar i dirigir a les  ànimes desencarnades o perdudes a tornar a la dimensió espiritual o la font de llum Divina.