domingo, 14 de julio de 2013

LES ENERGIES TEL·LÚRIQUES DE LA TERRA


La Terra té una xarxa electromagnètica, delineada entre d'altres, per les conegudes línies de Hartmann, que van de nord a sud (Yin) i d'est a oest (Yang).
Aquestes línies són positives o negatives de forma alternada, així que quan hi ha una intersecció pot haver-hi dobles càrregues positives o dobles càrregues negatives. Aquestes interseccions són potencialment problemàtiques.
La xarxa de Hartmann és una estructura tridimensional que s'esten cap amunt, com unes parets d'uns 21cm d'amplada. En sentit nord-sud están separades de 2 metres, i d'est a oest de 2'5 metres. Entremig hi ha una zona neutra. Aquesta xarxa penetra a tot arreu, a l' aire lliure i a llocs interiors.

 
Les línies Yin són d'energia freda que actua lentament, correspon a l'hivern i es relaciona amb els reumatismes, les rampes i la humiditat en general.
Les línies Yang són d'energia calenta i seca, que s'estén ràpidament, i es relaciona amb les inflamacions i el foc.
Els punts d'intersecció, positius o negatius, són entorns dinàmics sensibles al ritme de les hores i de les estacions.
D'altra banda hi ha unes ones electromagnètiques naturals que són benèfiques, que oscil·len entre la Terra i algunes capes de l'atmosfera, que va descubrir el profesor W.O. Schumann.
Aquestes ones tenen una freqüència pràcticament igual que les ones cerebrals. Aquestes ones ajuden a regular el rellotge intern del cos i afecten, per tant, les hores de son, les secrecions hormonals, el cicle menstrual de les dones, etc.
Les ones de Schumann disminueixen amb l'alçada i dins dels avions de fusellatge metàl·lic, així com els edificis moderns amb terrats reforçats amb formigó i metall. Això afecta a les persones, que se senten dèbils, o pateixen "jet-lag".
Les zones ideals per trobar-nos a gust són els espais neutres o zones poc actives entre les línies de Hartmann que, a més, están rebent les ones de Schumann de forma natural.
Hi ha factors, però, que alternen aquestes zones, com són els cursos d'aigua (rius, rieres, o senzillament conductes d'aigua) i les línies de corrent elèctric (especialmente si són d'alta tensió).
 
 
Igualment, espais on es concentren aparells elèctrics tenen l'energia afectada. Per exemple, si posem una brúixola en un lloc en tinguem un ordinador funcionant, una televisió, un equip de música i un llum funcionant, veurem que l'agulla es desvia considerablement de la seva dirección nord-sud.
En aquests llocs el nostre camp energètic corporal es modifica, i llargues exposicions poden afectar la salut, per això és preferible evitar-los.
No obstant això, si no ho podem evitar, podem millorar la qualitat d'aquestes zones emprant algunes plantes que absorbeixin aquesta energia, col·locades en el lloc de creuament de les línies.
 
Una altra bona opció és aplicar la capacitat de difracció dels cristalls de quars. Cristalls tallats davant les finestres o penjant del sostre dispersen l'energia i eviten la concentració de l'energia "pesada" de les línies de Hartmann.   Aquests cristalls van molt bé per exemple si tenim una biga metàl·lica que passa pel mig del llit, del sofà, o a sobre nostre al despatx, o en general, de qualsevol lloc on estem molta estona.
Igualment, es poden utilizar cristalls (puntes) de quars si tenim una línea de Hartmann que passa pel mig del llit, etc. En aquest cas se'n col·loquen dos, a terra a banda de la zona que es vol millorar.
 
 
Una altra opció que ajuda a facilitar el descans perquè orienta el nostre camp magnètic amb el de la Terra, és orientar el cap del llit cap al nord i els peus al sud.
Ja que la posició horitzontal permet un apropament a la Terra de tots els txakres, i l'efecte purificador de l'energia tel·lúrica, és important tenir cura de com disposem el dormitori. Cal tenir en compte que dormim unes vuit hores, o sigui el terç del nostre temps de vida.
Per saber si hi ha a la nostra llar alguna zona d'energia negativa provinent de la Terra, s'ha de comprobar primer amb un pèndol.
 
 
Hem d'anar passant per cada estança de la casa guiats per la intuïció, i ens pararem en diferents punts per preguntar al pèndol: ¿Hi ha aquí alguna energía negativa provinent de la Terra que m'estigui perjudicant? Si la resposta és afirmativa, el pèndol es mourà en la direcció de les agulles del rellotge. Si la resposta és negativa, el pèndol ho farà en direcció contraria.
En les zones on el pèndol ens indiqui una resposta afirmativa, es col·locaran dos cristalls grans de quars, o varis de petits, per exemple, sota la catifa.
Caldrà netejar els cristalls de quars de forma periòdica alhora de neutralitzar les posibles impregnacions energètiques.