domingo, 31 de julio de 2011

EL PERIÒDE DEPURATIU

 Després de cada sintonització, cal fer vint-i-un dies de depuració (com altres cures depuratives, o com les tres setmanes que en Mikao Usui va estar-se fent dejuni i meditació a la muntanya sagrada) per ajudar la neteja i el reajustament del cos físic a augmentar el nivell energètic.
 Les sintonitzacions són per elles mateixes un procés  guaridor i en alguns casos això pot comportar crisis lleus, ja que s’alliberen bloqueigs que poden ser molt antics. Les toxines i impureses es van emmagatzemant durant tota la vida, i com més antigues són més costa d’eradicar-les i més radical en pot ser l’efecte.
Aquest procés de depuració pot generar molèsties més o menys importants segons cada persona. Aquestes molèsties no han d’amoïnar, ja que són simplement els símptomes de la neteja general i forma part del procés natural depuratiu. Passats aquest dies, l’iniciat sent un benestar general, i les mans i els peus se solen notar més calents.
Durant el període de depuració s’ha de procurar no ingerir begudes alcohòliques, carn roja, carn de porc i aliments enllaunats.
 Podem ajudar al nostre organisme intentant portar una vida més sana, amb una alimentació equilibrada, bevent més aigua (perquè ajuda a la depuració i a l’eliminació de toxines) i descansant millor.


LES SINTONITZACIONS

Ser sintonitzat en el Reiki no té res de misteriós ni exclusiu. No suposa ingressar en una secta, ni està reservat a uns pocs escollits. De vegades s’identifica  aquest concepte amb pràctiques ocultes i rituals secrets, però qui  esperi aquestes coses d’un curs de Reiki s’emportarà una decepció. És veritat però, que les sintonitzacions tenen elements de cerimònia, és a dir, d’un acte regulat en què s’entra en contacte amb elements espirituals o superiors.
Cada nivell de Reiki requereix una sintonització per part d’un mestre.
El mestre és una persona que té cura de si mateix per mantenir la seva harmonització energètica equilibrada, que practica el Reiki i la seva filosofia (els cincs principis), és a dir, vibra d’una forma harmònica  amb aquesta energia i que disposa dels coneixements necessaris, no només adquirits (teòrics i pràctics) sinó també experimentals, per poder-los transmetre a altres persones.
La persona novella disposa de tota la xarxa energètica necessària perquè l’energia del Reiki circuli, però no està “afinada”, i cal la sintonització per integrar els símbols de forma íntima.
Així dons, en cada sintonització de Reiki el mestre posa a to el cos energètic de l’alumne perquè pugui transmetre energia. És com afinar un instrument, que ja té totes les cordes però que no estan harmonitzades.
Amb cada sintonització hi ha una elevació de l’energia del receptor, i això sol comportar alguns ajustaments físics. Per això s’han d’anar incorporant a poc a poc, i cadascú té el seu ritme propi per fer-ho. Una vegada hem rebut la sintonització, la facultat de canalitzar l’energia es manté per sempre, però si es practica amb una certa regularitat,  els seus afectes és perceben amb més força.
La sintonització de primer nivell entona el cos físic, el prepara perquè pugui transmetre un alt nivell d’energia. Els símbols que s’integren no són per usar, sinó perquè actuïn obrint o eixamplant els canals energètics de què ja disposa el cos físic. Un cop oberts els canals, ja es pot transmetre energia Reiki i fer guaricions, tant a un mateix com als altres persones.
Les sensacions d’una sintonització són molt agradables, encara que de vegades són intenses, amb la consegüent reacció  física, emocional- mental o espiritual. De vegades es poden tenir tot tipus d’experiències: visions, oïda o tacte, olfacte i gust.
Després de la sintonització se sol tenir un sentiment de serenitat, de pau profunda, de benestar.