lunes, 9 de abril de 2012

LA INTUÏCIÓ


La intuïció és la capacitat que ens connecta amb la nostra saviesa interior, i ens permet percebre la veritat més enllà del pensament racional.
És cregui o no amb la intuïció, tots els essers humans disposem d’aquesta capacitat natural. Hi ha persones que gairebé no la tenen en compte i per tant no l’ arriben a desenvolupar, mentre d’ altres, l’ utilitzen com una font de coneixement i escolten les indicacions que sorgeixen del seu interior.
La intuïció es manifesta generalment de forma espontània, sense que fem res d’especial per que això passi. No obstant, és possible desenvolupar la  habilitat intuïtiva i potenciar-la. El Reiki, la meditació, la relaxació, la contemplació i els exercicis creatius, ajuden a incrementar aquesta capacitat perceptiva.
Com més es respecte, reconeix i s’utilitza la intuïció, amb més probabilitat es manifesta. Un primer pas comporta eliminar obstacles que impedeixin que sorgeixi aquesta facultat natural. Això implica per exemple, buidar i calmar la ment, molt sovint sobrecarregada.  Si els pensaments ocupen tot el camp de la consciència, és molt més difícil que es produeixi l’entrada de intuïcions o que es prenguin suficientment en compte.
També és necessari deixar de banda els prejudicis o idees sobre el que és cert o no, doncs suposen barreres a aquest tipus de coneixement més lliure i creatiu. Després de aclarir la ment és precís obrir la porta. Significa tindre una disposició receptiva per començar a escoltar i sentir que ens indica la intuïció.
Sovint les intuïcions s’expressen en forma de pressentiments, idees sobtades, imatges, sensacions i símbols, el llenguatge de l’inconscient, que és precís aprendre a desxifrar mitjançant l’experiència.