jueves, 31 de marzo de 2011

NOCIONS BÀSIQUES PEL TRACTAMENT REIKI

v En primer lloc, el receptor ha de demanar el tractament, ja que tan sols així demostrarà estar obert a rebre l’ energia i s’implicarà conscientment en el procés sanatiu. Voler tractar a qui no ho ha demanat, ni sap en que consisteix, estem imposant la nostra voluntat, o capritx. La voluntat de una persona de guarir-se  ha de ser respectada.
v El Reiki no substitueix cap tractament mèdic. No podem fer diagnòstics ni modificar una medicació receptada per un facultatiu.
v El Reiki és una tècnica segura, sense efectes secundaris ni contraindicacions, sent compatible amb qualsevol altre tipus de teràpia o medicació que el receptor estigui rebent, ja que incrementa la seva eficàcia.
v No podem crear expectatives sobre el resultats del tractament ni assegurar el nombre de sessions que caldrà.
v No involucrar-nos emocionalment en el problema del receptor, hem de ser imparcials, però és important saber que el pacient necessita sentir-se escoltat, recolzat i en cap moment jutjat.
v No deixis que et pugi l’ ego a causa dels beneficis del tractament, recorda que el mèrit és de l’ energia Universal, i que tu només fas de canal.
v Hem de partir de l’idea que l’ energia Universal és gratuïta, i transmetre-la es considera un acte altruista. El receptor no paga per ella, si no pel temps que l’emissor li dedica.
v Si no ens trobem bé el dia que hem de fer un tractament, és millor anular la sessió i deixar-la per un altre moment.
No hay comentarios:

Publicar un comentario