miércoles, 18 de mayo de 2011

ELS TXAKRES

Aquesta paraula prové del sànscrit i significa "roda de llum que gira”, perquè tenen forma d’embuts, remolins o flors i giren en sentit horari. Estan orientats amb la part ampla cap a l’exterior del cos i la part estreta cap al cos. Al Tibet i a la India reben el nom de lotos, perquè  aquestes flors, simbolitzen el camí de la evolució de la consciència.
Els txakres funcionen com a portes  d’accés entre les diferents dimensions o nivells del nostre ésser i son vitals per equilibrar el nostre món interior amb l’entorn exterior. Actuen com a centres que organitzen la recepció, l’assimilació i la transmissió de la energia vital. Perquè hi hagi salut i harmonia a tots nivells, aquests centres energètics han d’estar oberts i equilibrats, ja que regulen nombroses funcions físiques, emocionals-mentals i espirituals. Quan un txakra funciona bé, està net i obert, i el corrent energètic passa amb la mesura justa. Al contrari, si un txakra està brut o obstruït , el flux energètic no hi circula bé. Pot haver-hi una manca d’energia, però també un excés o una desviació anormal. Existeixen diverses maneres en les que es poden desequilibrar, espatllar o bloquejar el sistema de txakres.

La por, l’ansietat, els problemes emocionals, una pèrdua dramàtica, o canvis importants a la nostre vida poden generar una pertorbació en el flux energètic. La tensió i l’estrès també en són de culpables directes.
Hi ha diferents txakres en el nostre sistema energètic, però ni ha set que són els principals. Es troben situats al llarg d’una línea recta al llarg del centre del nostre cos, en la línea de simetria, és a dir, segueixen la columna vertebral i estan connectats al canal central o Sushuma. Els txakres travessen el cos en direcció davant-darrera, oberts de banda i banda, tret dels txakres arrel (primer) i coronari (setè), que tant sols tenen una “sortida”, cap a terra i cap al cel, respectivament. La posició de cada txakra coincideix de les set glàndules endocrines del cos. Les glàndules endocrines són les responsables del control hormonal del cos i regulen el funcionament de tots els òrgans corporals. Normalment se’ls numera de baix a dalt i cada txakra vibra amb una energia determinada, que correspon a una radiació concreta. Cada txakra vibra amb un color determinat, i tenen múltiples correspondències energètiques com són: símbols, sons, cristalls, fragàncies, notes musicals, etc.


Els set txakres principals que regeixen el cos humà:

 1r: txakra arrel o basal..............................color vermell/negre
 2n: txakra sexual o del baix abdomen........color taronja
 3r: txakra del plexe solar...........................color groc
 4t: txakra del cor o cordial........................color verd
 : txakra del coll o de la gola...................color blau brillant
 : txakra del tercer ull o frontal...............color violeta
 : txakra corona o coronari.....................color blanc i or

No hay comentarios:

Publicar un comentario